Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 27 2012

en
01:09

Co rodzi frustrację?

Frustrację rodzi chroniczny brak pieniędzy na potrzeby wyższego rzędu.
en
01:02
Liczą się te książki, które przeczyta się przed 25. rokiem życia.
~ Jeremi Przybora

September 11 2012

en
18:46
Reposted frommmmm mmmm

August 01 2012

en
22:36
0674 9999
Reposted fromdul88 dul88 viaAluslaw Aluslaw

July 15 2012

en
17:59

June 24 2012

en
21:56
Syberia właśnie w tobie jest jest jest jest
Arktyka biała w tobie leży też też też też
I nie ma w tobie żadnych ciepłych stref stref stref stref
Syberia właśnie w tobie leży
Leży leży leży leży leży

Lodowce już podchodzą pod nasz dom
Spod twoich powiek patrzy na mnie śnieg
Codziennie rano zmywam z twarzy szron
Na naszych mapach nie ma ciepłych stref 

Syberia wdarła się do naszych serc
I Antarktyda skuła usta nam
Nie szukaj już na mapach ciepłych stref
Lodowce muszą wygrać z nami
Lodowce muszą wygrać z nami 

Arktyka wygra!
O, nie nie!
O tak!
Syberia wygra!
O nie nie!
O tak tak...

Syberia właśnie w tobie w tobie jest
Arktyka biała w tobie leży też
I nie ma w tobie żadnych ciepłych stref
Syberia właśnie w tobie leży
Syberia właśnie w tobie leży

Syberia wygra!
O, nie nie!
O tak!
Arktyka wygra!
O, nie nie!
O tak tak...

Arktyka przegra!
O, nie nie!
O tak!
Syberia wygra!
O nie nie...
O tak taktaktaktaktaktaktak... 

I bryła lodu skuje pokój nasz nasz nasz nasz
Będziemy w lodzie klęczeć kochać jeść jeść jeść jeść
Pod naszym łóżkiem będzie szalał wiatr wiatr wiatr wiatr
Nie wyjedziemy do cieplejszych stref stref stref stref
I tylko myślę, że za parę lat lat lat lat
Sterowce miękko spłyną pod nasz dom dom dom dom
Rozrzucą wokół pełno starych map map map map
Ktoś ciepły dotknie mnie i powie
Ktoś ciepły dotknie mnie i powie 

Arktyka przegra!
O, nie nie!
O, tak!
Syberia przegra!
O, nie nie!
O tak tak...
TAK.

June 02 2012

en
21:44
8434 9e32
Co panu tak wesoło?
Reposted fromscorpix scorpix viaraczkowski raczkowski

April 14 2012

en
20:29
0131 49ca 500
en
12:31
2175 66f2
Reposted bybrokenwingczasnazupedlugacosdziwnegopijaknewest

April 01 2012

en
17:46
3506 4a62 500
Reposted bypink-unicorn-skull pink-unicorn-skull

March 04 2012

en
12:39
6941 26ac

February 18 2012

en
20:06
7211 fc00
Reposted fromBlackCrown BlackCrown viaAluslaw Aluslaw
en
19:59

February 07 2012

en
22:45
en
22:38
2042 de1e 500
Reposted fromfus fus viamalinysieskonczyly malinysieskonczyly
en
22:36
en
22:34
22:28

January 08 2012

en
23:28
9275 ca21
Reposted byjchigo jchigo
en
16:58
3943 2a1f
Maila Nurmi.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl